Lokaty Meritum Banku w górę

Meritum Bank poinformował o podniesieniu stawek za swoje lokaty. Dodatkowo bank będzie ustanawiał gwarancję na depozytach. Zatem w razie trudności na rynku (jak np. zaostrzenie polityki walutowej), klient banku i tak uzyska dochód z lokaty, jaki został zatwierdzony stosowną umową. Meritum Bank tak wyjaśnia zasady udzielenia swojej gwarancji na lokatach: Jeżeli w czasie trwania okresu […]

Czytaj dalej..