Wzrośnie oprocentowanie lokat bankowych

Średnie oprocentowanie bankowych depozytów terminowych pozostaje na podobnym poziomie już od dłuższego czasu. Jednak według wielu analityków finansowych obecna sytuacja ma się zmienić w ciągu następnych miesięcy. Wpływ na te zmiany ma aktualna sytuacja w polskiej gospodarce oraz decyzje Rady Polityki Pieniężnej i Ministerstwa Finansów.

Od dobrych kilku miesięcy mamy w Polsce wysoki poziom inflacji, który zdecydowanie zmniejsza stopę zwrotu z inwestycji w lokaty. Podczas ostatniego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej  jej zarząd postanowił podnieść wartość stóp procentowych.

Ich wysokość ma bardzo duży wpływ na oprocentowanie lokat bankowych. Jednak w obecnej sytuacji większość banków nie zdecydowała się na uatrakcyjnienie wysokości oprocentowania depozytów. Banki tłumaczą te decyzje utrzymującą się niepewnością na polskim rynku finansowym. Jednak przy tak dużym poziomie inflacji będą niejako zmuszone do podwyżki oprocentowania swoich lokat.

Dodatkowym argumentem, będzie nieunikniona, kolejna podwyżka stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, która według większości ekspertów nastąpi już na kwietniowym posiedzeniu RPP.

Kolejnym czynnikiem, który spowoduje podwyższenie oprocentowania lokat terminowych jest nowe zarządzenie Ministerstwa Finansów, która anuluje możliwość omijania płacenia podatku od dochodów kapitałowych. Nowa ordynacja podatkowa, która wejdzie w życie styczniu 2012 roku, uniemożliwi zaokrąglanie naliczanego podatku do zera.

Dzisiaj podatek od bardzo niskich odsetek naliczanych każdego dnia można zaokrąglić do zera jeśli nie przekroczy on wartości 50 groszy. W rezultacie tych działań zyski z depozytów bankowych staną się jeszcze niższe. Banki nie mogą pozwolić sobie na odpływ kolejnych klientów indywidualnych, ponieważ może to znacznie zmniejszyć ich kapitał obrotowy. Będą więc próbować uatrakcyjnić własne oferty, podnosząc ich oprocentowanie.

Więcej o lokatach bankowych: ranking lokat

Powiązane artykuły

Lokaty i konta oszczędnościowe Jeśli masz potrzebę oszczędzania pieniędzy, a na pewno każdy taką ma, to dobrze jest zapoznać się z ofertami bankowymi. Choć my zazwyczaj nie lubimy b...